1. W przypadku prostych prac takich jak malowanie wystarczy samodzielnie policzyć m2 powierzchni i ustalić cenę w oparciu o nasz cennik, sprawdź cennik.

2. W przypadku zleceń o szerszym zakresie podstawą naszej pracy jest projekt i załączony do niego przedmiar. Poniżej widoczne jest zdjęcie rysunków ścian i wykonanych na ich podstawie prac. Rysunki pozwalają na właściwe rozmierzenie płytek, zachowanie właściwych szerokości, zgrania fug, prawidłowych wysokości podejść hydraulicznych i elektrycznych a także do wykonania pełnej wyceny. Dzięki projektowi wiemy ile zakupić płytek, kleju, wiemy ile metrów akrylowania i silikonowania wykonać. Brak projektu skutkuje tym, że klient dowiaduje się codziennie o pozycjach, które nie zostały często nieświadomie ujęte w wycenie. Prowadzi to do konfliktów między wykonawcą i klientem i wpływa negatywnie na jakość prac. Wyceny bez projektu zazwyczaj pomijają wiele czynności, których niewykonanie skutkuje błędami wykonawczymi. Z tego względu my pracujemy wyłącznie w oparciu o projekt. Jeśli nie masz projektu współpracujący z nami projektant  może go wykonać w cenie 90zł/m2 powierzchni lokalu a jeśli zależy ci na niskim koszcie (np. mieszkanie jest przeznaczone na wynajem), w cenie 30 zł/m2 może wykonać projekt urządzenia lokalu czyli uproszczony projekt bez rysunków ścian oraz wizualizacji, który pozwala jednak zachować wysoki standard funkcjonalny lokalu i prawidłowe rozmieszczenie sprzętów.

3. Po wykonaniu i akceptacji wyceny, podpisujemy umowę. Umowa przewiduje płatności w podziale na etapy. Każdorazowo pobieramy zaliczkę na poczet prac i oddzielną zaliczkę na materiały. Pobieramy 5% opłaty za zakupy materiałów (dotyczy to drobnych zakupów takich jak kleje, grunty, farby), droższe materiały opłaca bezpośrednio klient.

4. Czas trwania prac, dla mieszkania wynosi ok. 4 – 5 tyg. i kolejny tydzień po zakończeniu prac przez stolarzy.